Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


1. Stupeň

Akce školy  2012/2013

Září

18.9. třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd a předškolní třídy, od 16.00 hod.
25.9. metodická schůzka vedoucích metod. sdružení a koordinátorů EVVO a PP
Environmentální exkurze 11.9. - 4. A,B
Environmentální exkurze 14.9. – 3. A,B
Zahájení činnosti kroužků klubu školní družiny od 17. září, podle přihlášených žáků
25.9. metodická schůzka vedoucích metod. sdružení a koordinátorů EVVO a PP
4.roč. ekofarma Valeč

Říjen

1.,2.10.- 4.roč.dopravní hřiště
3.10. – Environmentální exkurze – Kladská (4.A + 5.B)
4. 10. „Putovní pohár městské policie Karlovy Vary (4 žáci z 5. tříd)
4.10. Zahajovací schůzka žákovského parlamentu
9.10. Městská policie K.Vary, AJAX, žáci 2.ročníků
Městská policie a Policie ČR – představení, úkoly, poslání
2.A - 8.00, 2.B – 8.55
9.10. Městská policie K.Vary, AJAX, žáci 3.ročníků
Internetová a mobilní komunikace
3.A – 10.00, 3.B – 10.55
10.10. Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
Kriminální činnost mládeže
4.A – 8.00, 4.B – 8.55, 5.A – 10.00, 5.B – 10.55, 5.C – 11.507
11.10. - Naučná vycházka do města Karlovy Vary (4.A)
TH - Vztahy mezi kamarády, parta, názorové proudy
23. 10. ve 12.45 – metodická schůzka vedoucích metodických sdružení a koordinátorů EVVO
Bruslení žáků 5. tříd – termín bude upřesněn
EVVO – Draku, vyleť výše! - výtvarné práce, pozorování změn počasí
Koulela se, koulela, ta šišatá brambora – výrobky s využitím brambor

Listopad

Ekoateliér
Projektový den – výroba pro prosincovou prodejní výstavku výrobků žáků
Vítání Sv. Martina – akce žákovského parlamentu
7.11. Policie ČR, žáci 4. ročníků
Šikana, bezpečný internet
4.A – 8.00, 4.B – 10.00
14.11. Policie ČR, žáci 5. ročníků
Šikana, bezpečný internet
5.A – 8.00, 5.B – 10.00
21.11. Policie ČR, žáci 5. ročníků
Šikana, bezpečný internet
5.C – 8.00
TH - Problémové vztahy mezi spolužáky, třídní klima, šikana
EVVO – Jak maluje podzim – práce s přírodními materiály, malba podzimní krajiny
Stromy – jak mění svoji podobu na podzim, práce s přírodninami – s listy, kaštany, žaludy aj.
Sběr papíru

Prosinec

7. 12. 4. třídy - Propagační kampaň společnosti EKO-KOM – pohádka O Balynce; divadlo Husovka
12. 12 Městské divadlo Karlovy Vary - „Čertův švagr“ – všechny ročníky kromě PTA
Mikulášská nadílka - akce školního parlamentu
TH - Rodina a širší sociální prostředí, chování ke starým lidem
Plavání žáků 4. tříd – od 11. 12. každé úterý od 12.00-13.00 hod jedna třída (10 lekcí) a od 13. 12. každý čtvrtek od 8.00-9.00 rovněž jedna třída (10 lekcí) – jen v případě schválení dotace MM KV
EVVO – Vánoční ekoateliér – vánoční zvyky a obyčeje

Leden

14.1. Městská policie K.Vary, AJAX, žáci 2.ročníků
Dopravní výchova – chodec, cyklista, dopravní značky, pravidla silničního provozu
2.A – 8.00, 2.B – 10.00
18.1. Městská policie K.Vary, AJAX, žáci 3.ročníků
Mezilidské vztah, šikana, trestné činy
3.A – 8.00, 3.B – 10.00
16.1. Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
Záškolactví a jeho právní důsledky
4.A – 8.00. 4.B – 8.55, 5.A – 10.00, 5.B – 10.55, 5.C – 11.50
TH - Záškoláctví, útěky z domova, linka bezpečí
EVVO – Stopy ve sněhu – určování stop, přezimování zvířat, péče o zdraví

Únor

13.2. Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
Setkání se zločinem - exhibicionismus, krádeže, přepadení, obrana, bezpečně do školy i ze školy - 1 vyučovací hodina
TH - nebezpečná místa v okolí školy
EVVO – Co dělá příroda v zimě? - Strom očima dětí, energie a její využití

Březen

Turnaj ve stolní tenisu – školní kolo (L .Buřičová)
13.3. Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
Když se setkáte s agresivní osobou, nabídnutí svezení autem, komunikace s cizími osobami - 1 vyučovací hodina
TH - dětská práva a povinnosti
EVVO – Světový den vody – vodní ekosystémy, projekty, voda v hudbě, koloběh vody v přírodě, skupenství, čističky vod
příprava na Velikonoce

Duben

10.4. Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
Kyberšikana, bezpečný internet, 1 vyučovací hodina
TH - kriminalita dětí - krádeže, ochrana věcí a majetku
Plavání žáků 3. tříd – od 2.4 do 18. 6. (čas 11.00-12.00 a 12.00-13.00 – úterky)
EVVO – Den Země
Velikonoční zvyky a tradice
Výroba herbářů

Květen

15.5. Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
Bezpečnost doma , 1 vyučovací hodina
TH - ochrana domu, bytu
Školní výlety - bezpečnost silničního provozu, bezpečné chování v přírodě
EVVO – Barevný den. Sedm barev duhy – barevné zpracování. Význam zemědělství.

Červen

3.6. – 12.6. Škola v přírodě Střelské Hoštice – Policie ČR – beseda – práce dopravní policie, práce kriminalistů, dopravní výchova
TH - úrazy dětí, prevence, první pomoc
EVVO – 5.6. Světový den životního prostředí. Akce tříd v přírodě.

Účast v okresních a krajských kolech AŠSK podle výsledků kol okrskových.
EVVO – účast v projektech „OVOCE DO ŠKOL“ a „ Dotované mléčné výrobky“. Účast v projektu Recyklohraní, třídění odpadu ve třídách, sběr suchého pečiva pro zvířata , chovatelský kroužek ve ŠD
Účast v projektu – AJAX – ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary
Primární prevence – pravidelné programy pro žáky s danou tématikou, Policie ČR
Přehled akcí bude pravidelně aktualizován v měsíčních plánech.

 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster