Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Plán na březen 2013

Úkoly

Úklid v areálu a okolí školy – v rámci pracovních činností – dle počasí
1.3. školení hlídek PO, pp. Diviš, Kiš, Kuberová, Štěpánek, Mgr.Břachová
4.3. Strategie vzdělávání do r. 2020, 13.00 hod.,  KÚ, Mgr. Janischová, Mgr. Fibrichová
5.3. zahájení auditu hospodaření, MMKV, p. Čeplová
6.3. návštěva MŠ Javorová, ŘŠ a p. Kuberová
Schůzka vedení školy s předsedkyní ČMOS Mgr.. Buřičovou – 6. 3. 13.00 hod (ředitelna)
7.3. Schůzka VP Karlovy Vary PPP, od 14.15 hod., Mgr. Ševčíková
do 9.3. odevzdají tvůrci DUM pracovní výkazy za měsíc únor a podepsané a doplněné záznamové archy
do 10.3 Zpracování výkazu S 53 – 01 p. Táborská
13.3. DVVP – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR – ŘŠ
do 23. 3. – nainstalovat na všechna PC testovací aplikace pro testování žáků 5. + 9. tříd – p. Kiš
25.3. – ukončení 4. monitorovací zprávy grantu – vedení školy
Oznámení o zápisu žáků z jiné spádové oblasti do ZŠ, do 30.3., p. Táborská

VP

do 4.3
. TU integrovaných žáků – vyplnit „Školní dotazník ke kontrole – integrovaný žák“, odevzdat VP
do 5.3. TU integrovaných žáků – vybrat od integrovaných žáků (pouze ti, co jsou integrování v PPP) rodiči podepsané oznámení o kontrole IVP, odevzdat VP
6. 3. Kontrola plnění IVP – Mgr. Wolfová, 7.30 I. st., 8.30 II. st.
20.3
. Vyplněný dotazník „Nadané děti“,  TU odevzdají VP
 

I. stupeň

Turnaj ve stolní tenisu – školní kolo (L .Buřičová)
Účast ve výtvarné soutěži vyhlášené Statutárním městem Karlovy Vary jako doprovodný program Mezinárodní výstavy koček na téma: „Kočkománie“ – zodpovídá p. Petříková
4. 3. školní kolo soutěže „Angličtina nás baví“ – organizuje p. Smržová a Buřičová
5. 3. ukončení plaveckého výcviku třídy 4.A
6.3. návštěva knihovna I.P.Pavlova 5.A
7.3. návštěva knihovny ve Staré Roli 4.A
7.3. přednáška "O Adolfu Bornovi" 3. vyuč. hodina - 0.A + 2.B
8.3. akce ŽP "Karneval"
7. – 8. 3. basketbal (skupiny okresního kola), v případě postupu 13. – 14. 3. (finále okresního kola na ZŠ Karlovy Vary, Konečná) – organizují p. Doležalová a Krausová, koordinuje p. Rajzlová
13.3.    Když se setkáte s agresivní osobou, nabídnutí svezení autem, komunikace s cizími osobami , Policie ČR, žáci 4. a 5. ročníků
14.3. návštěva knihovny ve Staré Roli 4.A
do 15.3. velikonoční a jarní výzdoba ve třídách , v prostorách školy ŠD, TU
15.3. workshop "Kam na výlet" , regionální téma žáci 3. a 4. tříd 
19.3.    metodická schůzka zástupců ročníků, 12.45 hod.
19.3.    okresní kolo soutěže „Angličtina nás baví“ – kategorie 4. a 5. ročníky, ZŠ Šmeralova (10.00 – 12.00), doprovod p. Smržová
20.3. wibinář "Jak zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu" 14:00 - 15:00 p. Frančík, p. Kiš
20.3.  školní kolo recitační soutěže – organizuje p. Smržová
22. 3.   soutěž „Matematický klokan“ – „Cvrček“ – pro 2.-3. ročníky, „Klokánek“ – pro 4.-5. ročníky
26.3. seminář "Právo, rizikové chování a návykové látky" - Krajská knihovna KK, 8:30 p. Krausová
TH  Dětská práva a povinnosti
EVVO  Světový den vody – vodní ekosystémy, projekty, voda v hudbě, koloběh vody v přírodě, skupenství, čističky vody

Akce školní družiny a školního klubu

Březen – s kamarádem, knihou za kamna vlezem
Téma činností – „Barevné Velikonoce“
8.3.       vystoupení tanečního kroužku p. Volfové na I. ZŠ Chodov (13.30 – 15.00)
25. 3.    vystoupení tanečního kroužku p. Volfové v rámci „Velikonočních trhů“ od 15.00 do 16.00 hod

II. stupeň

5 – 6. 3. Basketbal starší hoši – finále okresního kola
7.3.
     6.A,B „Příběh o využité příležitosti“ – preventivně výchovná beseda MP
7.3.      Metodická schůzka vyučujících – 14.15 hod v učebně ČJ
11.3. – 15.3. kontrola sešitů ČJ
11.3.    7.B „Umíte svědčit,“, beseda s MP
13.3.    8.B „Pobavme se o alkoholu“, společnost SANANIM – Zdravá škola
14.3.    7.A „Umíte svědčit,“, beseda s MP
14.3.    Olympiáda zeměpisu, okresní kolo, Mgr. Gavlasová
14.3.    exkurze SAOŠ stavební KV, 8. A
Do 15.3. Velikonoční a Jarní výzdoba ve třídách TU, v prostorách školy Mgr. Šantorová, Mgr. Miličová,  Mgr. Doubravová, Mgr. Ševčíková
Do 15.3. interaktivní výstava – estetická výchova, II. St., Mgr. Šantorová a Mgr. Miličová – Becherova vila „Naše město očima mladých“
18.3.     exkurze do Moseru 6.A
20.3.    Vyplněný dotazník „Nadané děti“,  TU odevzdají VP
21.3.    Krajská knihovna KK 7.A Pověsti karlovarska, 5.a6. vyuč. hodina sl. Drahozalová
22.3.    Matematický klokan
Březen, olympiády z českého jazyka, Mgr. Doubravová
Do 31.3. výtvarná soutěž MMKV k Mezinárodní výstavě koček, Mgr. Šantorová
9. A "Mladí fotografují památky" 12.2., nástěnky na chodbě školy
6. A "Zima v přírodě" 4.2. nástěnky na chodbě školy = akce ve výuce

 


 
  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster