Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Informace pro žáky  a rodiče

Žáci se stravují ve školní jídelně Truhlářská ul.
Přihlásit ke stravování můžete své dítě již týden před zahájením školního roku, vyhnete se tím frontám a zmatkům první školní den.
Stravné na obědy se platí: 1.  povolením inkasa ze sporožirového účtu u ČS nebo z běžného účtu u jiných bank nebo 2.formou kreditu (zasílání stejné částky po celý rok)
První platba je jistina – cena oběda x 30 dní.
I. stupeň   20,00 x 30 = 600,00 /1.- 4.tř. 6 - 10 let/,
II. stupeň   21,00 x 30 = 630,00 /5. – 8. tř. 11 - 14 let/
     9. třída 22,00 x 30 = 660,00 /15 a více let/
1. platby inkasem z účtu

  • Pokud máte účet u České spořitelny nahlašte tam číslo účtu: 100172651/0800 (jedná se o sběrný účet pro sporožira).
  • Ostatní banky budou převádět platby na BÚ školní jídelny: 0800407319/0800.

První platba (jistina) bude stržena 15.8. toho školního roku. Pokud převod proběhne bez problémů, budou automaticky přihlášeny obědy hned od 1.září, děti se vyhnou frontám a zmatkům, které jsou vždy na začátku školního roku.
Pokud by dítě nechtělo obědvat od 1.září, musíte tyto obědy odhlásit (buď přes internet, nebo telefonicky).
Stravné se bude strhávat vždy k 15. dni v měsíci (počínaje říjnem) a to zpětně projedené obědy. Pak jsou obědy automaticky přihlášeny do 15. dne následujícího měsíce. Vy si budete nahlašovat jen odhlášky. Vyúčtování jistiny bude provedeno převodem na Váš účet v červenci.

Pokud dítě přestane chodit na obědy, musíte to nahlásit vedoucí školní jídelny a zrušit si povolení k inkasu. Pokud tak neučiníte, neodhlášené obědy zaplatíte.
Platby stravného inkasem jsou pro Vás výhodnější než platby složenkou. Splatnost je vždy 15. v měsíci (většinou po výplatách), převod je levnější než poštovné a nemusíte chodit na poštu, nemusíte následně předkládat doklad o zaplacení a děti nemusí být ve stresu, že nemají zaplacené obědy a že budou bez oběda.

2. platby  vlastním převodem
Na číslo účtu 0800407319/0800 vložíte v srpnu (při zahájení školního roku) jistinu 600,00 Kč(1.st.) nebo 630,00 Kč (2. st.) nebo 660,00 (9. tř + učni). Začátkem následujícího měsíce zaplatíte částku za projedené obědy z minulého měsíce (dostanou děti na lístečku s částkou, číslem účtu, variab.symbolem, specif.symbolem). Po připsání částky na náš účet budou automaticky přihlášeny obědy do výše zaplacené částky. Budete si ale muset hlídat, do kdy má Vaše dítě přihlášené obědy, aby nebylo po vyčerpání zálohy bez oběda. Vyúčtování přeplatků bude provedeno na konci školního roku v červnu. Variabilním symbolem je číslo strávníka..
Žáci si při přihlášení stravného zakoupí kartu (30,00 Kč) nebo čip (115,00 Kč), kterou budou používat při odběru obědů nebo při přihlašování a odhlašování obědů. Ke kartě si mohou děti zakoupit ochranné pouzdro se závěsem na krk (30,00 Kč), protože karty se děrováním rozlepují a ničí.

Karta i čip platí po celou dobu školní docházky.

Děti si mohou vybírat ze dvou druhů jídel. I. stupeň (0 – 4 tř.) mají automaticky přidělen oběd I. a II. stupeň (5.- 6. tř.) mají automaticky přidělen oběd II. Dva dny předem si mohou oběd vyměnit buď sami na přihlašovacím boxu ,u ved. ŠJ nebo přes internet na stránkách www.strava.cz. Každý strávník při přihlášení ke stravování dostane přístupový kód na tyto stránky.

Odhlašování  a přihlašování obědů je možné telefonicky den předem nebo příslušný den  ráno do 8.00 hod.

Ráno se však odhlašují jen děti nemocné!

Výlety, návštěva kina a jiné akce třídy se musí odhlašovat dva dny předem. Tyto akce ráno odhlášeny nebudou!

Odhlašovat a přihlašovat obědy můžete na telefonu -   ŠJ Truhlářská – 353562311

Odhlašovat obědy si mohou děti i samy na přihlašovacím boxu ve školní jídelně, osobně u ved. Šj. nebo přes internet.

Nestihnete-li oběd ráno odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11,30-12,00 hod.,ale pouze první den nemoci. Ostatní dny musíte odhlásit – v době nemoci nemá vaše dítě na oběd ze školní jídelny nárok (školský zákon č. 561/2004 Sb.).

Do jídlonosiče mohou dostat oběd jen děti nemocné. Děti, které jsou ve škole se musí stravovat ve školní jídelně.

V době oběda je rodičům čekajícím na své děti zakázán vstup do jídelny.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky , dotazy nebo stížnosti  zavolejte vedoucí ŠJ nebo můžete zaslat e-mail: jitka.andrejsova@seznam.cz a věřím, že vše k všeobecné spokojenosti vyřešíme.

Těším se na spolupráci a doufám, že děti i vy – rodiče budete spokojeni.

Andrejsová Jitka
Vedoucí školní jídelny
  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster