Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Akce školy ve školním roce 2010/2011
ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19

I. stupeň
 

Září Třídní schůzky 1. roč.                                                    
„Neviditelný svět v pohybu“ charitativní akce nadace „Leontýnka“ a Policie ČR, žáci 4. tříd
Návštěva třídírny odpadu Černošín, 3.,4., a 5. třídy - EVVO

Návštěva knihovny  Stará Role, beseda 2.A
Galerie Duhová paleta - malba na sklo, 3.C
Praxe studentek SPgŠ ve školní družině                     
Zahájení práce kroužků klubu ŠD
14.9.

7.9.

16.17.20.9
17.9.
23.9.
od 20.9.
od 13.9.
Říjen

Soutěž "Putovní pohár Městské policie KV", vybraní žáci     
AŠSK - přespolní běh    
Soutěž ve sběru kaštanů
Třídní schůzky
Fotografování 1. tříd
AJAX, Policie KV 2. ročníky
DDH 4. ročníky
EVVO - Dračí den, výrobky z brambor

7.10. 3.m.
13.10. 1.m.

12.10.
20.10.
20.10.
12.-13.10.
Listopad  Oslava Hallowenn, 2. C
AŠSK - plavání
EVVO - Práce s přírodními materiály, přírodní medicína
Metodická schůzka

10.11.

3.11.
Prosinec  Vánoční koncert ZUŠ Stará Role v kostele
Karlovarské divadlo, představení "Mrazík 10:30 hod.
EVVO - "Adventní čas ve škole" - ekoateliér - projektový den
Mikulášská nadílka ve škole 3. - 5. roč. Rada žáků školy
Mezilidské vztahy, Policie ČR 3. A, 3. B
Vánoční besídky ve třídách
15.12.
16.12.6.12.,14.12.
 
Leden Zápis do 1. ročníků a přípravných tříd
Karlovarské hudební divadlo Husovka od 10:30, 1.a 2.r.
Domácí kolo matematické olympiády
Okresní kolo matem. olympiády Z5
Mezilidské vztahy, Policie ČR
AJAX, Policie KV, 2. ročníky
Internetová a mobilní komunikace, Policie ČR

AVVO - zvířata v zimě, ochrana zdraví
AŠSK - florbal                                                               
18.-19.1.
10.1.


10.1.
19.1.
24.1.-3.A
31.3. - 3.C

11.-12.1.
Únor Krajské kolo pěvecké soutěže Skřivánek
AŠSK - přehazovaná
Školní kolo ve stolním tenise
EVVO - úspory energií, stromy očima dětí

14.2.
Březen AŠSK - basketbal
AJAX, Policie KV
Plavecký kurz - bazén ZŠ Krušnohorská, 3. a 4. ročníky
EVVO - Světový den vody - projekty, první jarní rostliny
16.-.17.3.
10.3.
Duben Jarní koncert ZUŠ Karlovy Vary
Škola v přírodě Střelské Hoštice
Okresní kolo v anglickém jazyce, vybraní žáci
AŠSK - vybíjené
Plavencký kurz - bazén ZŠ Krušnohorská, 3. a 4. ročník
EVVO - Den Země, úklid okolí školy11.-12.4.
Květen Focení tříd, jednotlivců
Školní výlety dle výběru třídních učitelů
Plavecký kurz - bazén ZŠ Krušnohorská, 3. a 4. ročníky
AŠSK - minikopaná
EVVO -Barevný den - projektový den, příroda kolem nás5.-.6.5.
Červen MDD - oslava, třídní akce, výuka končí v 11:40 hod.
Bezpečné prázdniny Policie KV, 3.A, B, C
"Přehlídkový den školního klubu" pro veřejnost, organizace p. Mičková
Olympijský den
Společná schůzka rodičů žáků budoucích PT
"Rozloučení se školním rokem" soutěžní dopoledne, organizují TU 5. ročníků (vyhlášení sportovních výsledků školy a nejlepších sportovců)
AŠSK - atletický trojboj, organizuje p. Marvanová
Plavecký kurz - bazén ZŠ Krušnohorská, 3. a 4. ročníky
AVVO - Květinový den - zdobíme školu

9.6.2.6.Účast v okresních a krajských kolech AŠSK podle výsledků kol okrskových.
Další akce dle aktuální nabídky.

EVVO – Účast v projektu Reciklohraní, třídění odpadu ve třídách, sběr suchého pečiva pro zvířata , chovatelský kroužek ve ŠD

Účast v projektu – AJAX – ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary

Primární prevence – pravidelné programy pro žáky s danou tématikou,

„Zdravé zuby“ X. ročník celorepublikové soutěže

Přehled akcí bude pravidelně aktualizován.


  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster