Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce října 2011

 

Škola 2011

Žáci 9.ročníků se dne 18.10.2011 zúčastnili výstavy prezentací jednotlivých středních a učňovských škol Škola 2011. Každá škola zde měla svůj stánek, kde zástupci škol, popř. žáci této školy, ochotně seznamovali budoucí středoškoláky s možnostmi dalšího studia.
J.Miličová

 


 

kohezní výjezd

Zajímavý týden prožili žáci 6. B ve dnech 31. 10. - 4. 11. v Novém Městě u Jáchymova. Vzala je sem jejich TU paní Ševčíková na kohezní výjezd na téma "Poznej sám sebe". Žáci se pomocí psychosociálních her a mnohých dalších aktivit snažili lépe porozumět svým spolužákům i rozvíjet svou osobnost v rámci kolektivu. S pomocí pedagogických pracovníků z Občanského sdružení KreBul se paní učitelka snažila svým žákům ulehčit přechod z 1. na 2. stupeň. Výlet očima žáků: ukázka


Návštěva knihovny.

 Ve středu 12. října se vydali žáci 4.B se svojí třídní učitelkou do knihovny v ZŠ Truhlářská. Byli vybaveni pastelkami, psacími potřebami a sešitem Literární deník.Vedoucí knihovny uvedla naši návštěvu zajímavým vyprávěním o malíři a spisovateli Josefu Ladovi. Žáky zaujaly zvláště příhody z Ladova dětství. Někteří se přidali i se svými podobnými zážitky. Do svých sešitů si děti napsaly, co si z vyprávění zapamatovaly formou odpovědí na několik otázek o Josefu Ladovi. Dalším úkolem bylo zaznamenat si názvy knížek od Josefa Lady rozložených po stolcích. Nakonec si děti po prohlédnutí knih vybraly ilustraci nebo postavu a tuto si nakreslily. Propojením činností – literárních, výtvarných a vyhledáváním informací se žáci zajímavou formou seznámili s osobností a dílem Josefa Lady.

 


Čtvrté ročníky v Karlovarském muzeu.

 V průběhu měsíce října navštívili žáci 4. ročníků naší školy Karlovarské muzeum. Probíhala zde naučně vzdělávací prohlídka výstavy „100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji.“
Prohlídka byla pojata interaktivně. Vyplňováním pracovního listu si žáci vyjasnili základní pojmy z archeologie. Nejvíce je ale zaujala možnost manipulace s jednotlivými vystavenými kusy nářadí, nástrojů, zbraní a šperků pravěkého člověka. Středem pozornosti byly vydařené modely obydlí, oděvů a kostry z doby pravěku. V archeologické sondě (nádobě s pískem) vyhledávaly děti repliky keramických střepů a pokoušely se sestavit původní nádobu. Po více než hodinové prohlídce se žákům ani nechtělo odejít.

 


PUTOVNÍ POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE KARLOVY VARY.

 6. října se konala jubilejní 10. sportovně vědomostní soutěž o Putovní pohár MP K. Vary. Družstvo žáků 5. tříd ve složení J. Hudec, W. Dötzauer, M. Vaněčková a M. Plassová zvládlo tříkilometrovou trať a 12 vědomostních úkolů téměř bezchybně a umístilo se na 1. místě a získalo putovní pohár. Družstvo žáků 9. tříd ve složení T. Zratilová, G. Moudrá, A. Gresl a V. Vít se v  konkurenci 10 škol umístilo na 5. příčce. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci a též paní učitelce J. Šantorové za trpělivou přípravu na soutěž.

 


Okresní kolo přespolního běhu

Dne 4. října se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v kategorii 14 - 17 let. Akce se konala pod vedením DDM Ostrov v tamním Zámeckém parku. Naši školu reprezentovali: L. Mestl, D. Horváth, L. Pfreimer, A. Gresl a T. Huspeka. Za dívky: J. Perdedaj, G. Moudrá, R. Prokopová, K. Svobodová a D. Zemancová. Z chlapců se na trati dlouhé 6 km nejlépe umístil David Horváth. Z dívek nejlépe zaběhla 3 km Radka Prokopová. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

 


 

 

 

   

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster