Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce června 2011

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNĚ TURISTICKÝ TÁBOR

Vedoucí:  Mgr. Alena Linhartová

Zveme všechny naše zvídavé a nadšené žáky 1. stupně na letní sportovně turistický tábor. Zapojíme se do celosvětové hry Geocaching, která vznikla na přelomu století v USA.  Vydáme se společně za dobrodružstvím a půjdeme hledat skryté poklady  – „kešky“ v Karlových Varech a okolí.  Založíme i svůj poklad = schránku = kešku s vlastním názvem a budeme se o ní starat.

 

Dokumenty ke stažení:
informační leták : *.doc *.docx
plakát : *.doc *.docx
přihláška : *.doc *.docx

 


 

ROZLOUČENÍ – PLES 5. ROČNÍKŮ.

 29.6. se všichni žáci pátých tříd sešli ve velké tělocvičně. Zde uspořádali „rozlučkový ples“ s tancem a zábavným programem. Pořadem provázela Lucie Koutová za spolupráce paní učitelky Alena Linhartové. Nejdříve pronesla krásnou rozlučkovou řeč, v níž dojemně poděkovala všem vyučujícím pedagogům a třídním učitelkám za jejich práci. Poté následoval tanec, vystoupení žáků, soutěž o nejsympatičtější taneční pár a na závěr „limonádový“ přípitek s přáním všeho nejlepšího do dalších let. Děkujeme všem sponzorům akce, neboť občerstvení a ceny byly opravdu bohaté. Rovněž děkujeme Báře Fiderové, která celou akci vymyslela a sestavila scénář.

 


 

VYSTOUPENÍ PRO MŠ FIBICHOVA

Tak jako každým rokem jsme si užívali práci v anglickém jazyce. Pravidelně jsme navštěvovali Mateřskou školu Fibichova, kde se děti vždy moc těšili na vystoupení starších kamarádů, kteří již chodí do školy. Letos jsme připravili pohádkové vystoupení a dětem se velmi líbilo. Využili jsme ho také při závěrečném rozloučení se školou na konci školního roku. Myslím si, že děti odvedli poctivý kus dobré práce.
Přejeme všem krásné prázdniny a hodně štěstí v novém školním roce.

Žáci 3.C a třídní učitelka Květoslava Šnajdrová

 


ARMÁDA SPÁSY

24.6.2011 navštívili 4.ročníky zástupci karlovarské Armády spásy.Naši žáci se zúčastnili výtvarné akce Život bezdomovců.Svá výtvarná díla vystavili v krajské knihovně v Karlových Varech.Armáda spásy jim poděkovala za práci,přiblížila svou činnost,pohovořila o dějinách a příčinách vzniku této organizace.Na závěr zástupci vylosovali z každé třídy jednoho žáka,který byl odměněn batohem.Štěstí se usmálo na Veroniku Bíškovou ze 4.A a na Jarušku Nguen ze 4.B.Na ostatní kreslíře čekala sladká odměna a na Armádu spásy náš příslib,že se rádi v budoucnu dalších akcí zúčastníme.

 


Soutěž „Karlovarsko – můj domov“

V březnu 2011 vyhlásila Městská knihovna v Karlových Varech soutěž „Karlovarsko – můj domov“, které se mohly zúčastnit děti všech věkových kategorií ve dvou oborech – výtvarném a fotografickém. Naše škola se do této soutěže zapojila v obou oborech – žáci 6.A, 8.A a 8.B v oboru výtvarném a žáci 9.A v oboru fotografickém. Soutěž dopadla pro naši školu velice úspěšně, protože v kategorii starších žáků (tj. II. stupně ZŠ) zvítězil ve výtvarném oboru 8. ročník naší školy, jmenovitě tito žáci:
Markéta Hruboňová, Karel Hudec, Tereza Bíšková, Tereza Ztratilová, Lenka Pekárková, David Hartmann, Lucie Chodakovská a Radka Prokopová.
Práce nejen oceněných žáků, ale všech, kteří se soutěže zúčastnili, můžete shlédnout v příloze a zároveň také v Městské knihovně, kde do konce června probíhá výstava těchto prací.Všem výhercům srdečně gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a držíme palce při dalších výtvarných soutěžích.

D. Hartmann 8.A

D. Hartmann 8.A

K.Hudec 8.A

K.Hudec 8.A

K.Pesickova 6.A

K.Pesickova 6.A

L.Chodakovska 8.B

L.Chodakovska 8.B

L.Pekarkova 8.A

L.Pekarkova 8.A

M.Hrubonova 8.A

M.Hrubonova 8.A

N.Vonavkova 6.A

R.Prokopova 8.B

R.Prokopova 8.B

T.Biskova 8.A

T.Biskova 8.A

  T.Ztratilova 8.A

T.Ztratilova 8.A

 

 


Žáci 6. A se zapojili do projektu Jeden svět na školách. Testovali DVD s environmentální tématikou. Jejich reakce a postřehy budou velice užitečné při natáčení dalších filmů. Zapojení do projektu nám přinese nové výukové materiály. (P. Oriabincová)


Dne 8. 6. se 20 žáků 2. stupně zúčastnilo Barevného dne ve firmě Resur.  Žákům byl předveden v praxi materiálový  cyklus od sběru přes třídění, lisování až po přípravu pro recyklační cyklus.  Žáci si prohlédli granulát, meziprodukty a konečné produkty z recyklace plastu. Na vlastní oči viděli, že třídit odpad má smysl. (p. Oriabincová,p. Bouchalová)


31.5.2011 se žáci naší školy zúčastnili krajské atletické soutěže "Kinderiáda" v
Chodově. Z 35-ti škol vybojovali 14.místo. Závodili v těchto disciplínách: skok z
místa, hod plným míčem, skok daleký, hod kriketovým míčkem, běžecká štafeta.
Nejlepších výsledků dosáhli: Jakub Bosáček 9.místo, David Tichota 5. místo, Richard Novotný 11. místo, Anna Turčinová 10.místo. Dalšími reprezentanty byli: Wolfgang Dotzauer, Nikola Svobodová, Vanessa Wagnerová, Ilona Vrzalová.


Ve dnech 27.4. - 6.5.2011 vyrazil opět téměř kompletní 1.stupeň naší školy na velmi oblíbenou školu v přírodě do Střelských Hoštic. I letos nebyla nouze o nové zážitky. Žáci se svými pedagogy a vychovateli prožili Čarodějnický rej i s tradičním pálením čarodějnic, které letos byly polepeny různými bolístkami a trápeními, která spolu s postavičkou shořely, takže je zaručeno, že se všechno smutné našim žáčkům vyhne. Děti zaujala beseda s příslušníky Policie ČR a zejména ukázka činnosti armády ČR. Žáci si prohlédli armádní zbraně, vyzkoušeli vysílačky, maskování, každý si mohl vystřelit z vojenské pušky. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak si všichni vezeme milé vzpomínky a i přání, abychom se ve Střelských Hošticích za rok opět všichni ve zdraví sešli! Velké poděkování patří všem, kteří se na školandě o děti starali a přispěli tak k jejich pohodě a spokojenosti.
 

 

 

   

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster