Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce března 2011školní kolo olympiády v AJ

Ve středu 23. března proběhlo školní kolo olympiády v AJ.  Zúčastnili se ho žáci 2. - 5. ročníků v celkovém počtu 37.  Zatímco druháčci statečně bojovali s anglickou abecedou a kreslili podle zadání jednoduché obrázky, zkušenější čtvrťáci a páťáci se měli za úkol nejen samostatně představit, vypracovat písemný gramatický test, ale i pohovořit na vylosované téma. Nejpočetnější skupinou byli žáci třetích ročníků, kteří kromě spelování také popisovali jednoduché obrázky. Při vyhodnocení dostali všichni účastníci větší či menší odměny.
Umístění: 1. místo David Tichota  2.A, Roman Zápolský 3.A, Martin Čižnár 4.A,
Vojta Peteřík 4.B, Lucka Koutová 5.A. 2. místo Hynek Dostál 2.A, Daniel Kopač 3.C,
Honzík Kapr 4.B, Karolína Falářová 5.A, Denisa Vokounová 5.A. 3. místo Nikoloas Mareček2.A, Natálka Weberová 3.C,  Melinka Licová 3.A, Míša Veršecká 4.A, Štěpánka Juhosová 5.B. Martin Čižnár a Lucka Koutová budou ve středu 13. 4. reprezentovat naší školu v okresním kole.        


OK soutěže ve šplhu

Ve čtvrtek 24. 3.  se naši žáci  zúčastnili OK soutěže ve šplhu na ZŠ Konečná. Chlapecké družstvo ve složení M. Hochman, A. Mašek, T. Huspeka, V. Molodovec obsadilo 11. místo a dívčí družstvo sestavené z T. Miličové, L. Chodakovské, D. Zemancové a L. Pekárkové obsadilo krásné 5. místo. Všichni ze sebe vydali při soutěži nejvíc, což se odrazilo na výsledcích. Děkujeme všem zúčastněným a přejeme další sportovní úspěchy.


okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 23. 2.  proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovaly v katerorii IA - Tereza Miličová (6.A) - 3. místo, v kategorii IIA Magdalena Šolcová (9.A) - 3. místo. Oběma žákyním děkujeme, gratulujeme a Magdaleně držíme palce v krajském kole 23. 3.


jak se učit

V rámci klubového odpoledne pro rodiče , které se uskutečnilo 2. března byla prezentována přednáška „Jak zajistit kvalitní domácí přípravu, jak se učit“
Speciální pedagožka Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Plzni, Mgr. Lucie Hlávková představila náměty na zkvalitnění domácí přípravy žáků. Rodiče získali cenné rady na domácí přípravu svých dětí do školy a návody ke zvýšení motivace dětí ke vzdělávání. Využili možnosti konzultace a zhlédli odborné publikace, které se týkaly dané problematiky. S nabídkou akcí pro děti a rodiče vystoupily zástupkyně Krajské knihovny v Karlových Varech. Po ukončení prezentací využili rodiče přítomnosti pedagogů k rozhovorům. Na základě pozitivních ohlasů plánujeme v neformálním setkávání pokračovat v následujících měsících.


okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Dne 8. 3. se konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. naši školu reprezentovaly v kategorii II.A Nikola Pospíšilová, 9. A - 3. místo, Lucie Klimčáková, 9. A - 4. místo a Pavlína Vlasatá, 9. B - 5. místo. Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci a Nikole držíme palce v krajském kole.


"Pomozte dětem"

Ve dnech 10. - 11. 3. proběhl na naší škole prodej upomínkových předmětů v rámci charitativní akce "Pomozte dětem". Výtěžek z prodeje přispěje k dovybavení dětských oddělení nemocnice s usnadní život malým pacientům. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli i všem, kteří si některý z předmětů zakoupili. 

 

 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster