Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce ledna 2011

 


Prezentace jako jedna z metod výuky.

Mezi nejzajímavější a nejoblíbenější formy výuky patří na 1. stupni práce na interaktivní tabuli. Žáci v 5. A se učí samostatnosti a tvůrčí činnosti krásnými prezentačními výstupy hned v několika předmětech. Tématické okruhy si vybírají podle probíraného učiva a srdíčka. Zároveň si uvědomují, že se pozvolna připravují i na studium na vysokých školách.


 

MALOVÁNÍ S JIŘÍM ŠEDÝM

Do naší třídy 5.A zavítal na návštěvu neobyčejný 34letý mladý muž, malíř a spisovatel Jiří Šedý. Spolu s maminkou nám přišli udělat besedu o Jirkových výtvarných dílech, popovídali o jeho napsaných knížkách. Zároveň se Jirka zmínil o svých pocitech jako člověka s Dawnovým syndromem. Pod jejich vedením pak  vznikly nádherné výtvarné práce. Rádi bychom rodině Šedých srdečně poděkovali za návštěvu a Jirkou vlastnoručně podepsaný kalendář, kam Jirka napsal věnování pro "krásnou třídu". Poděkování patří i všem dětem za přípravu třídy a báječnou atmosféru, také rodičům za napečené dobroty. A hlavně paní učitelce Linhartové za zajištění akce.

 


 

DUHOVÁ PALETA - VÝSTAVA

Pojďte s námi na výstavu. Během ledna a února jsme se v hodinách estetické výchovy vypravili na výstavu žákovských prací žáků ZŠ Šmeralova a dětí ze Slovenska do Duhové palety v Rybářích. Porovnali jsme si své dovednosti a získali další inspiraci. Žáci 6.A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B, 9. C.

 


 

"Hejbej se"

Poslední den před prázdninami připravili vyučující pro žáky 2. stupně  taneční akci "Hejbej se". Akce byla rozdělena do 2 bloků, pro 6. a 7. ročníky a pro 8.a 9. ročníky. Celé dopoledne zněly tělocvičnou tóny Zumby a Streed dancu. Panovala příjemná atmosféra. Paní učitelky Drahozalová a Bouchalová, které protancovaly s žáky 5 hodin doufají, že se jim taneční den s nimi líbil. Část žáků se pod vedením výtvarnic pokusilo taneční pohyb přenést na papír. Jejich práce jsou vydařené. Můžete nahlédnout do fotogalerie.


 

SKŘIVÁNEK

Dne 13.1.2011 se na 1. stupni naší školy uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže " Skřivánek". Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
1. kategorie - žáci studující zpěv na ZUŠ
2. kategorie - žáci,kteří nestudují sólový zpěv

V 1. kategorii se na 1. místě umístily: N. Bukóciová ze 3.C a Ch.Berry ze 3.A, obě postupují do krajského kola,které se koná dne 14.2. v ZŠ Šmeralova.Na 3.  místě se umístila H.Hyklová ze 3.B 
V 2.kategorii se na 1. místě umístila L.Vítová ze 3.A a rovněž postupuje do krajského kola,na 2.místě skončila N.Sládková ze 3.C a na 3.místo se prozpíval M.Langr z přípravné třídy A.

Všem děkujeme za účast,postupujícím gratulujeme!

 

 


 

Okresní kolo chemické olympiády

Dne 2. února proběhlo okresní kolo chemické olympiády na Gymnáziu v Karlových Varech. Z naší školy se jí zúčastnili dva žáci z 9. A třídy, kteří zdárně prošli školním kolem. Ondřej Malena obsadil 7. místo a Daniel Gresl 14. místo. Vyučující chemie paní H. Pěknicová děkuje jmenovaných za pěkné umístění.

 


 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA.

V lednu se 6 žáků z 5.A úspěšně zúčastnilo školního kola matematické olympiády. Nejlepší tři postoupili do okresního kola Karlovy Vary a obsadili velice pěkná místa. S dvanácti body se Ondra Burle a Matěj Řezáč umístili na krásném 2. místě. Lukáš Mansfeld se šesti body skončil na 13. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme.

 


 

Velká taneční akce „Hejbej se“

V předprázdninový den, ve čtvrtek 3.2.2011, se uskuteční přesně v duchu motta naší školy – Školy pro zdravý a moderní životní styl – velká taneční akce, nazvaná Hejbej se. Zúčastní se jí celý 2.stupeň a akce bude probíhat ve velké tělocvičně školy. Aby měli všichni žáci dostatek prostoru pro své taneční kreace, je nutné akci rozdělit do dvou skupin. 1. – 3. vyučovací hodinu budou své tělo rozhýbávat 6. a 7. ročníky, 4. – 6. hodinu 8. a 9. ročníky.A co se bude tančit? To, co tancuje celý svět, street dance a zumba. Žáci se také protáhnou při power stretchingu a jediné chvilky na oddech budou mít při vystoupeních žáků s volným programem (např. stepem a modelingem). Pokud má někdo zájem předvést ostatním své hudební, taneční či jiné umělecké vystoupení, může se přihlásit u pí. učitelky Drahozalové nebo Bouchalové.

Přejeme všem hodně tanečních úspěchů a hlavně dobrou zábavu!!!

 


 

Dětský svět snů a fantazie

Se začátkem nového roku pořádá naše škola vernisáž Krajské knihovně. Tentokrát měli žáci tvořit své sny a fantazie. Výstava byla slavnostně zahájena 10.1. za účasti žáků třetí a čtvrtých tříd. Vernisáž zahájila ředitelka Krajské knihovny PhDr. Eva Žáková a Mgr. Hana Janischová. Práce tvořili žáci páté,třetích, čtvrtých tříd a školní družina. Akce potrvá do konce února a proto neváhejte a přijďte se všichni podívat.

 


 

Ve dnech 4. a 5. ledna pořádala naše škola skupinu č. 2 ve florbalu starších žáků a žákyň. mezi chlapci zvítězilo družstvo ZŠ Krušnohorská. naše družstvo skončilo na 2. místě, když rozhodující utkaní s vítězem prohrálo 5:4. Vítězné družstvo postoupilo do krajského finále. Náš brankář Libor Slivčák byl vyhodnocen nejlepším brankářem. Mezi děvčaty si to v rozhodujícím utkáním rozdala stejná družstva, jako mezi chlapci. Tentokrát zvítězila naše škola, a to 3:2 a postoupila do krajského finále. Nejlepší brankářkou byla vyhodnocena naše Lucie Klimčáková, nejlepší střelkyní se stala Lucie Chodakovská. V krajském finále se naše děvčata umístila na 3. místě, pouze díky horšímu skóre (3 družstva měla 6 bodů). Naše družstvo podalo velmi dobrý výkon, o lepší umístění je připravila nezkušenost z takto vypjatých turnajů.

 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster