Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce října 2010


16.,17.a 20.9. se žáci 3.,4. a 5.ročníků vydali na exkurzi na skládku tříděného odpadu do Černošína u Stříbra.Účastníci procházejí naučnou stezku odpadů. Stezka je lemována informačními panely, na kterých jsou působivou formou vyobrazeny „cesty“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. Stezka prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie.Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. Ukázat smysl třídění odpadů

 


Žáci 9. A měli možnost zachytit objektivem fotoaparátu či jen mobilem krásy podzimu. A jak jejich snažení dopadlo, se všichni  mohou podívat ve vestibulu školy na nástěnce umístěné naproti hlavnímu vchodu.


Přípravné třídy naší školy navštívily 19.10.2010 centrum K.Varů. Žáci se svezli lanovkou na Divadelní náměstí, ochutnali léčivé prameny, podívali se na karlovarské kolonády a pochutnali si na oplatce.


Dne 14.10.2010 se zástupci prvních, třetích a pátých ročníků zúčastnili přespolního běhu na ZŠ Libušina v K. Varech. Zvítězili a postoupili do okresního finále na ZŠ Poštovní. Nejúspěšnějšími reprezentanty byli: Denis Lažanský z 1.B a Melinda Licová ze 3.A Všem zúčastněným z obou kol závodu děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Dnes 20.10. proběhla na naší škole blesková akce "Kukátko". Žáci 9. A prováděli monitorované dění ve škole od 10:00 do 10:45 hod. Neunikl jim ani vlásek. Výsledky akce uvidíte ve vestibulu školy.


LYŽAŘSKÝ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD na 5 dní  (LVVZ). Nabízíme pro žáky 7. ročníků připravovaný lyžařský výcvik v době únor - březen 2011 do Krušných hor.  V předpokládané ceně 5 000,- Kč si žáci hradí: ubytování, stravu, pernamentku. Částku je  nutno uhradit nejdéle do konce listopadu. Musí mít sjezdařskou výstroj + helmu. Dále kontrolu seřízení lyží (Ski servis). Pokud se přihlášený žák  nebude moci výcviku zúčastnit, musí si zajistit za sebe náhradu. Další případné informace u paní uč. Gavlasové (vedoucí zájezdu).


Ve dnech 18. a 19. října proběhlo na ZŠ Konečná K. Vary okresní finále starších žáků a žákyň ve stolním tenise. Velkého úspěchu dosáhla naše děvčata, která obsadila vynikající 3. místo. Na úspěchu se podílela M. Šolcová, L. Telecká (obě 9.A) a L. Chodakovská (8.B). Naši chlapci ve složení J. Pajma, M. Henzl, M. Řezáč, L. Slivčák (všichni 9.C) a T. Huspeka (8.B) obsadili 6. místo. Všichni naši soutěžící podali výborné výkony a vzorně reprezentovali naší školu.


Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary. Do této sportovně vědomostní soutěže se zapojili žáci 1. i 2. stupně 7. října. Soutěžící plní úkoly v oblasti  dopravní výchovy a právního vědění. Našim žáčkům se podařilo obsadit 3. místo v každé kategorii. Děkujeme.


Dne 5.10. proběhlo na ZŠ Krušnohorská okresní finále v přespolním běhu. Soutěžilo se ve všech kategoriích 2. stupně. Nejlepšího výsledku dosáhli mladší žáci, kteří obsadili 2. místo. Běželi v sestavě Vít (5. místo), Rejnart (9.), Žák (16.) a Hoch (23.) Velmi dobrý výkon podali starší žáci, celkově 4. místo v sestavě - Hušek (10.), Řezáč (24.), Pajma (27.) a Huspeka (31.). Děvčata skončila v obou kategoriích hluboko v poli poražených. Celkově škola obsadila 8. místo.


Vedení školy spolu s partnerským fotbalovým oddílem 1.FC Karlovy Vary a.s., zastoupeným panem Zdeňkem Havlem a ředitelem hotelu Thermal panem Josefem Pavlem domluvili na tento školní rok možnost bezplatného plavání všem žákům sportovních tříd a to od října 2010. Žákyně a žáci sportovních tříd mají tedy možnost využívat tohoto relaxačního pobytu v bazénu v rámci výuky tělesné výchovy.


Naše škola získala sponzorským darem od Porcelánky Nová Role v zastoupení výkonného ředitele Ing. Miroslava Pilného větší množství užitkového porcelánu. Díky jejich pomoci jsme doplnili bílé nádobí ve školní jídelně, ve školní kuchyňce. V hodinách výtvarné výchovy se budou žáci učit porcelán dekorovat.  Děkujeme za pomoc.


 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster