Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce dubna 2010


DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

 29. 4. se naši žáci zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů a jako každoročně zvítězili a postoupili do krajského kola. V kategorii mladších žáků se o vítězství zasloužili: Filip Horváth 6.B, Miloslav Hoch 6.B, Barbora Kubíková 6.A a Kateřina Dubničková 6.B, která byla i nejlepším jednotlivcem v této kategorii. V kategorii starších žáků s velkým náskokem zvítězili: Štěpán Přibil 9.A, Ondřej Malena 8.A, Adéla Gogová 9.A a Pavlína Vlasatá 8.B. Nejlepšími jednotlivci se stali Ondřej Malena a Adéla Gogová, která měla nejmenší počet trestných bodů ze všech soutěžících vůbec. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Šantorové za jejich kvalitní přípravu na soutěž.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Po roce si 7 tříd prvního stupně opět užívalo školy v přírodě ve Střelských Hošticích.Ve dnech 19. - 28. 4. tam 140 žáků naší školy prožilo velmi příjemný čas. Přálo nám i počasí,které dovolilo trávit většinu dne venku. Konalo se spoustu akcí, při kterých se děti nejen dobře bavily, ale i poučily. 22.4. přijela na besedu Policie ČR s ukázkami své práce, např.snímání otisků prstů. Děti si mohly vyzkoušet práci s obuškem, jak těžká je neprůstřelná vesta, práci s megafonem, jízdu v policejním autě. Zároveň se dozvěděli i o nebezpečí a jak se mu bránit. Součastně probíhala akce Červeného kříže. Děti si prakticky vyzkoušely zásady první pomoci i resuscitaci. 23.4. nás navštívili vycvičení pejsci a předvedli, co všechno umí. 26.4.nás poučili hasiči, co dělat, když vypukne požár a hlavně, jak mu předcházet. Jedno dopoledne si děti vše vyzkoušely ve vědomostní soutěži hlídek s tematikou zdravotní, dopravní,ochrana životního prostředí a zdravý životní styl. Soutěžili všichni s velkou chutí. Pochválit zasloužili žáci s vyšších ročníků, kteří velmi svědomitě pomáhali malým prvňáčkům. Každá třída v těchto dnech prožila spoustu zajímavých věcí,vycházek, her, legrace,soutěží, ale i učení, to aby přechod zpět do školy nebyl až tak dramatický. Letošní školanda se opět povedla. Za to všechno patří velký dík učitelům, vychovatelům a všem zaměstnancům školy v Hošticích kteří nám vždy připraví perfektní podmínky pro naši práci. Nakoukněte do fotodokumentace. Takže opět za rok nashledanou!


Dne 20. 4. se žáci 9. B spolu s třídní učitelkou zúčastnili exkurze v Tyfloservisu - služba pro nevidomé a slabozraké. Paní Šporová nás seznámila s činností Tyfloservisu, ukázala žákům kompenzační pomůcky pro slabozraké (televizní lupy, oční optiku). Žáci si vyzkoušeli psaní Braillova písma, seznámili se s vybavením kuchyně pro slepé a slabozraké a jejími odlišnostmi.  Exkurze mě i žáky velmi zaujala, a paní Šporové tímto děkujeme. M. Adamová


Jarní pozdrav pana prezidenta naší škole.


Projekt 3.A

 V rámci výuky prvouky proběhla ve 3. A také enviromentální výuka. Děti zpracovávaly projekty na téma: "Bude zima, bude mráz" se zaměřením na chování lesní zvěře v zimním období. Své nově nabyté znalosti čerpaly z encyklopedií, internetu, četby a z vyprávění. Téma bylo zpracováváno ve skupinkách čtyř až pěti dětí. Všechny zdařilé práce jsou vystaveny ve třídě.


Vernisáž

Dne 1.3.2010 přípravné třídy 0.A +B a třídy 2.A+C, s pedagogickým dozorem zahájily v hudebním oddělení výstavu "Hudební nástroje očima dětí". Celkem se zúčastnilo 58 dětí. Vernisáž byla zahájena proslovem pracovnice knihovny paní Jitky Svobodové a zástupkyní ředitele naší školy Mgr. Hany Janischové. Děti si poslechly hudební vystoupení svých spolužáků z 2.C, prohlédly si vystavená dílka, která tvořila v hodinách výtvarné a pracovní výuky.

 


 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster