Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce března 2010


 

Dne 29.3. se konalo v Bochově okresní kolo v basketbalu chlapců sk. č. 6. Naši chlapci 2. stupně Mrňka, Šebek, Svoboda, Matlas, Atanasov, Ondráček, Bažata, Slivčák, Henzl, Hořínek reprezentovali školu v basketbalu a získali 3. místo.


Děvčata druhý den bojovala ze všech sil a obsadila také 3. místo. Pochvalu si zaslouží Heroldová, Hanková, Viglavská, Matoušková, Mundilová, Bakšová, Holúsková, Bezdíčková, Šolcová, Wehlová, Vintrichová, Chodakovská.


Dne 30.3. se konala soutěž MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ, kde naše dvě družstva vybojovala první místa. Za 1. družstvo soutěžili žáci 6. a 7. ročníků: Tomáš Kafka, Katka Dubničková, Filip Horváth, Štěpánka Gogová, Katka Tomšová. Družstvo straších to je 8. a 9. ročníků bojovalo ve složení: Adéla Gogová, Štěpán Přibyl, Kristýna Pařilová, Vlasta Hruška, Magdaléna Šolcová. Děkujem paní učitelce Kafková, která je na soutěž připravila.
 


MATEMATICKÝ KLOKAN proběhl celostátně na všech školách 18. března ve čtyřech kategoriích.I my jsme se zapojili.Na 1. stupni v kategorii Klokan, ti nejmenší, se umístili K. Maronková, V. Bíšková, J. Mutinský. V kategirii Klokan pak V. Staněk, M. Žák a M. Mundl. Žáci na 2. stupni z mladších Benjamínů zvítězili v pořadí takto: Z. Dvořák, T. Bízková, M. Kraus a K. Dubničková, ve starší kategorii Kadeti si nejlépe vedli Š. Přibyl, N. Nesnídalová a V. Hruška.


PROJEKTY 3.B

V rámci enviromentální výchovy vytvářeli žáci 3.B s paní vychovatelkou Hanou Študentovou v hodinách prvouky své projekty na téma Bude zima,bude mráz.Projekt se týkal života zvířat v zimě.Děti si samy shromažďovaly informace z internetu,knížek,encyklopedií.Pracovaly s nadšením a elánem a jak se jim dílo zdařilo,můžete posoudit sami podle přiložených fotografií.


VÝUKA HROU - 4.A

Během února v přírodovědě k tématům čas a teplota vytvářeli jako designéři návrhy na billboardy s moudrými motty tak, aby si lidé vážili života, pochopili důležitost přítomného okamžiku, jak čas rychle běží, co je pro zdraví důležité … V matematice si zahráli při práci s velkými čísly na luxusní restauraci nebo obchod. Písemné sčítání vysokých cen zboží měli zpříjemnit zaměstnancům navržením zajímavé účtenky, která by oslovila i zákazníky. Ve vlastivědě při práci s mapou si zahráli na  TV NOVA – „Počasí“, kde měli jako moderátoři propojit čas a teplotu s orientací na mapě. Při výtvarné výchově se pokusili malovat obrazy do sněhu či vytvořit ledové sochy za ztížených teplotních podmínek. /viz fotogalerie/


VÝSTAVA V KK

Je jaro........naše škola vystavuje...... V pondělí 1.3. proběhlo v Krajské knihovně zahájení vernisáže "Hudební nástroje očima dětí". Žáci prvního stupně a školní družiny vytvořili svou vlastní představu o hudebních nástrojích, děti přitom využily různé části recyklovatelných potřeb, jako starý kartón, krabičky nebo lepenku. Výstava je k vidění v hudebním oddělení Krajské knihovny v Karlových Varech - Dvorech do 29.4. V rámci výstavy probíhá soutěž o nejkrásnější výtvor, hlasovat můžete po shlédnutí výstavy v hudebním oddělení.


TANEČNĚ - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 25.2. bylo pro školní družinu uspořádáno tanečně - sportovní odpoledne. Vystoupila taneční škola paní Zelené s ukázkami netradičních tanců a kroužek aerobiku pod vedením paní vychovatelky Volfové. Děti byly vystoupením nadšené a tak si všichni společně zatancovaly.


OLYMPIADA V AJ

Olympiáda v anglickém jazyce na 1.stupni se konala ve dvou termínech. 9.2.2010 se uskutečnil 1.termín pro 2.a 3.třídu,celkem se zúčastnilo 19 žáků. Žáci 2.třídy pracovali s kartičkami,spelovali,reagovali na otázky,tvořili celé věty. Umístění: 1. M.Hassa,2. N.Bukociová,3. L.Sládková. Žáci 3.třídy písemně tvořili sloveso být do vět,po vylosování mluvili na dané téma(můj kamarád,moje rodina,můj pokoj) Umístění: 1. V.Peteřík,2. M.Plassová,3. V.Stefanovič. 11.2.2010 se uskutečnil 2.termín pro 4. a 5.třídu,celkem se zúčastnilo 23 žáků. Žáci 4.třídy písemně tvořili přítomné časy,po vylosování mluvili na dané téma(viz 3.tř.,oblečení,koníčky,tělo,jídlo)v závěru popisovali obrázky bez přípravy. Zde jsme vyhlásily s p.uč.a porotkyní K.Šnajdrovou pouze 1.místo-K.Falářovou.

Žáci 5.třídy tvořili č.jedn. a množná u podst.jmen,poté mluvili na vylosované téma(viz 3.,4.tř.,zvířata,denní rutiny,popis cesty),v závěru popis obrázků bez přípravy. Umístění: 1. K.Kubíková,1. V.Schreinerová,2. T.Miličová,2. M.Mundl. Děti nás s pani učitelkou K.Šnajdrovou velice mile překvapily svými znalostmi už od 2.třídy počínaje,byly velmi šikovné a je vidět,že se jim cizí jazyk líbí a umí se v něm orientovat.

Vypracovala B.Skalická


PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK ŠD:


Přírodovědný kroužek,pracující v rámci školní družiny učí děti:

Vnímat zvířátka jako živou bytost se svými potřebami Vztahu a zodpovědnosti ke zvířátkům Umět se o zvířátka postarat, ale i nakoupit krmení Zajistit vlastními silami krmení ( suché pečivo, seno, ovoce, zelenina) Teorii o zvířátkách z encyklopedií, namalovat a popsat zvířátko Zacházet se zvířátky a uklídu přírodovědného koutku

Přírodovědný kroužek se nachází ve školní družině č. 4, koná se každou středu a vede ho paní vychovatelka M. Matysová. Na kroužek pravidelně dochází děti ze všech šesti oddělení školní družiny. Každé oddělení má svoje vybraná zvířátka o která pravidelně pečuje.

 

 


 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster