Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce února 2010

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děti, které po obědě zůstávají ve školní družině, mají zajímavý program. Nejen že se seznamují sami se sebou a zjišťují co je kamarádství a pomáhání si . Během různých úkolů opakují probranou látku, či poznávají záludnosti světa. Ale děti nemají jen povinnosti , ale i čas na hraní.


OKRESNÍ FINÁLE "A" V HALOVÉ FOTBALU. V pondělí 22.2. pořádala naše škola finále "A" v halové fotbalu, kde o postup do krajského kola bojovalo 5 škol. Naši školu reprezentovali a získali 3. místo tito žáci: J. Pajma (5), M. Svoboda (4), M. Šebek (2), L. Slivčák (1), M. Mikulášek (1), L. Ondráček (1), D. Matlas (1), P. Mrňka, M. Henzl, D. Hušek. pozn. v závorce počet nastřílených gólů.


ORION FLORBAL CUP - mladší kategorie (6. - 7. roč.). V krajském finále obsadili naši mladší chlapci 2. místo, když ve finále prohráli se ZŠ M. Lázně, Ušovice 1:2, přestože toho samého soupeře ve skupině porazili. Naše mužstvo podávalo vysoce kvalitní výkon, bohužel postoupit do kvalifikace se nepodařilo, neboť ve finále nás opustilo štěstí. Za reprezentaci školy všem hráčům děkujeme.


ORION FLORBAL CUP - starší kategorie (8. - 9. roč.). Do krajského finále postoupila obě dvě naše družstva starších žáků a žákyň. Děvčata skončila na krásném 4. místě a zopakovala úspěch z loňského roku. Chlapci krajské finále suveréně vyhráli a postoupili do mezikrajské kvalifikace na republikové finále, které se konalo 11. 2. v Praze. Utkali se s vítěznými mužstvy Ústeckého kraje a hlavního města Prahy. Se základní školou Vinařská, Ústí jsme prohráli 2:5, se ZŠ Pod Mariánkou, Praha jsme rovněž prohráli 4:5. Chlapci podali výkon na hranici svých možností a školu velmi dobře reprezentovali. Děkujeme. Nahlédněte do fotogalerie.


VÝSTAVA V KNIHOVNĚ

Výstava na téma "hudební nástroje očima dětí" se bude konat od 1.3. do 29.4. Plakát k nahlédnutí ZDE.


TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Na začátku února se na 1.st.ZŠ konal oblíbený turnaj ve stolním # tenisu.Zúčastnilo se ho 36 žáků ze třetích až pátých tříd. Po vyřazovacích # bojích se na stupně vítězů postavili tito žáci: 1.místo - Dubnička 4.B,2.místo - # Kostolecký 4.B, 3.místo Řezáč 3.A . Jmenovaní žáci se mohou těšit na pěkné # odměny.Všem ostatním děkujeme za účast.


OKRESNÍ KOLO V NĚMECKÉM JAZYCE

 proběhlo 15.2. a Petře Otýsové, 9.A se podařilo umístit se na 3. místě. Gratulujeme. Děkujeme za účast ostatním, kteří se na soutěž připravovali.


VÝCHOVNÉ BESEDY

 Preventivní výchovné besedy  na potlačování sociálně patologických jevů , prohlubování právního vědomí a zvyšování pocitu bezpečí u dětí  přednášeli žákům 2.,3. a 5. ročníků zaměstnanci oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary ve dnech 1. – 3. února. Druháčkové se dozvídali o pravidlech silničního provozu, třeťáci se seznámili s pravidly bezpečné internetové a mobilní komunikace a žáci 5. C besedovali nad tématem „Šikana“. Děkujeme městské policii za spolupráci.


BESEDA O LESE

Ve čtvrtek 4.2. se uskutečnila na naší škole beseda  o lese na téma „Kdo je v lese doma“. Zaměstnanec Lesů ČR s.p. pan Šedivý  vyprávěl žákům o lesním společenství a zvířátkách, které v něm žijí. Vyprávění bylo doplněno ukázkami na interaktivní tabuli, poté si děti mohly prohlédnout a „osahat“ paroží. Na závěr obdrželi všichni žáci pexeso s přírodní tématikou.


VYUČOVÁNÍ TROCHU JINAK.

V měsíci únoru a březnu bude probíhat výuka přírodopisu trochu jinak. Žáci se naučí získávat informace o měkkýších a kroužkovcích v pobočce knihovny Stará Role. Využijí veškeré dostupné informace jak z literatury, tak i z internetu.

 


 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster