Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce ledna 2010


OKRESNÍ KOLO V ANGLICKÉM JAZYCE
proběhlo 15.2. a Petře Otýsové, 9.A se podařilo umístit se na 3. místě a tím si zajistila postup do krajského kola. Hned za ní skončila Kristýna Cucu. Gratulujeme.


VYUČOVÁNÍ TROCHU JINAK.
V měsíci únoru a březnu bude probíhat výuka přírodopisu trochu jinak. Žáci se naučí získávat informace o měkkýších a kroužkovcích v pobočce knihovny Stará Role. Využijí veškeré dostupné informace jak z literatury, tak i z internetu.


OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA.
28. ledna proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. Nejlépe si vedli Kristýna Cucu, Petra Otýsová, Adéla Gogová a Lucie Hornová. První dvě vítězky postupují do okresního kola, která se koná 15.2.. Blahopřejeme a držíme palce v dalším kole.


ORION FLORBAL CUP. 

V úterý proběhlo okresní finále vítězů pěti skupin 8. a 9. ročníků ve florbalu. Naši chlapci i dívky se umístili na 2. místě a zajistili si tím postup do krajského finále této soutěže. Ve středu proběhla tato soutěž pro žáky 6. - 7. ročníků, kdy chlapci zvítězili v souboji se 4 školami a zajistili si z 1. místa postup do krajského finále. Dívky skončily na 3. místě. Děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v dalším kole soutěže.


Hurrrá dorazil sníh!!!!

Děti z přípravných tříd školní družiny se konečně dočkaly. Po dlouhém očekávání přijel Martin na bílém koni. Aby si děti sněhové nadílky dosyta užily, v rámci sněhového ateliéru na hřišti u školy s paní vychovatelkou vytvořily nádherné sněhuláky. Žádný sněhulák děti druhý den bohužel nečekal a tak z jejich částí bylo vytvořeno iglú.


Závody v jízdě na lopatě

13. ledna se za poštou ve Staré Roli konaly závody v jízdě na lopatě. Závodů se zúčastnila družina č. 4 vychovatelky Matysové a družina č. 5 vychovatelky Wolfové. Děti soutěžily v několika kategoriích, ale ve finále vlastně vyhrály všichni. Soutěžilo se i v kategorii nejzmrzlejší a nejšpinavější.


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA.

Školní kolo se uskutečnilo dne 25. ledna ve dvou kategoriích – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Celkem soutěžilo 10 žáků, kteří „speakovali“ na témata běžného života jako je příroda, nákupy, moje město nebo mé zájmy. Všichni soutěžící prokázali talent a chuť učit se cizí řeči. Vítězové z každé kategorie postupují do okresního kola soutěže. 6. a 7. r. N. Moskovič, M. Neckář, K. Svobodová, T. Bíšková, M. Hoch. 8. a 9. r. V. Hruška, P. David, O. Malena, M. Šolcová, M. Vaneček. Děkujeme všem žákům za vzornou přípravu a výhercům do dalšího kola držíme palce!


Karlovarský skřivánek.

Zúčastnilo se ho celkem 30 žáků ze všech tříd školy, z toho 8 chlapců. Zpěváčci si mohli zvolit jednu píseň bez ohledu na hudební žánr, zazněly tedy jak písničky lidové, tak i umělé a populární. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. Mezi mladšími žáky (0. až 3. ročník) zvítězila Kristýnka Berry z 2.A, na druhém místě Nikolka Bukociová z 2.C a na třetím Hanička Hyklová z 2.B. Ze starších žáků (4. až 5. ročník)nejlépe zazpívala Aneta Novotná z 5.A, na druhém místě Lukáš Hruštinec z 5.A a na třetím Denisa Hrušková ze 4.B. Vítězové obou kategorií postupují do krajského kola. Držíme jim palce. Všem ostatním děkujeme za účast.


VOLEJBAL.

Naši chlapci a děvčata 6. a 7. ročníku si vybojovali krásné 2. místo v krajském kole smíšených mužstev volejbalu v Chebu v pátek 22.1. Blahopřejeme těmto sportovcům: T. Ztratilová, T. Bíšková, L. Pekárková, H. Žigarová, F. Horváth,L. Chodakovská, L. Pfreimer, J. Horváth, R. Csemer, M. Mikulášek, Z Dvořák.


Kroužek programování HTML pro 2. stupeň

Od 2. pololetí se otevírá pro žáky 2. stupně kroužek tvorby webových stránek. Kroužek provede žáky základy tvorby webových stránek pomocí jazyka HTML a kaskádových stylů CSS. Kroužek bude každé pondělí 14-15 hod.. Přihlášky jsou k dispozici v učebně výpočetní techniky na 2. stupni.


Kroužky 1. stupeň

Od 2. pololetí se otevírají pro žáky 1. stupně ty kroužky:
Kroužek: Termín kroužku: Vedoucí krožku:
Dyslektický úterý 14-15 h p. Ivana Mičková
Šahový úterý 14-15 h p. Eduard Mayer
Míčové hry pro 4.-5. roč. čtvrtek 14-15 h p Jana Krausová

 


BESEDA S PRIMÁTOREM MĚSTA KARLOVY VARY.

Žáci 4.A se ve středu 20. ledna vypravili na prohlídku Magistrátu města Karlovy Vary.  V rámci výuky o naší vlasti a našem kraji si objednali besedu s primátorem města Karlových Varů Wernerem Hauptmannem. Všetečnými a perfektně připravenými otázkami se seznámili se zájmy a koníčky primátora města, dozvěděli se jeho názory na plánovaný rozvoj Karlových Varů a hlavně si povídali o problémech města s vyhlídkou na jejich řešení. Beseda probíhala v humorném duchu a ve velmi příjemné atmosféře. Jako poděkování za věnovaný čas a obdržené podpisy přinesli žáci panu primátorovi dárečky, které sami vytvořili a na které společně našetřili. /viz. fotogalerie/


ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Den otevřených dveří a zápis žáků do přípravných tříd a  prvních ročníků se uskutečnil na ZŠ 19. a 20. ledna 2010.

Celkem se zápisu dostavilo  53 dětí , z toho do přípravných tříd  se zapsalo 17 dětí a do prvních ročníků  36 dětí.

Zápisu se zúčastnily psycholožky Pedagogicko – psychologické poradny v Karlových Varech

Mgr. Bělohlávková a Mgr. Wolfová, kteří spolupracovaly s rodiči při řešení specifických problémů související s odkladem školní docházky, či nástupem pětiletých dětí do prvních tříd.

Děti obdržely při zápisu sladké odměny, výrobky žáků ze školní družiny, reklamní batůžky s obalem na svačinku a pracovní sešity určené na přípravu do školy.

Rodiče, kteří se nemohli se svými dětmi zúčastnit  zápisu v řádném termínu, domluví si náhradní termín v sekretariátu školy v budově Školní 9A.


AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V PROSINCI 09

16.prosince děti z přípravných a prvních tříd jely odpoledne na vánoční trhy. Prohlédly si betlém, adventní věnec a ochutnaly vánoční lázeňskou oplatku.

 

9.prosince odpoledne se děti z přípravných tříd zúčastnily Vánočního zpívání v Městské knihovně ve Staré Roli. Děti s paní vychovatelkou a paní knihovnicí si zazpívaly koledy, povídaly si o tradicích vánoc a zpříjemnily si čekání na Vánoce.

 

Dne 2. prosince připravila školní družina pro děti Čertovský rej, odpoledne plné zábavy, soutěží, odměn a čekání na příchod čerta,některé třídy čert předem navštívil. Děti nejenom v maskách čertů nadšeně soutěžily a ty měnily v čertovském doupěti za sladkosti. Čertovskou zábavu ukončily až odchody dětí domu.

 


OK FLORBAL

Naše škola pořádala skupinu okresního kola ve florbalu dívek i chlapců. Soutěž proběhla ve středu 13. ledna a pro naše žáky s nejlepším výsledkem. Chlapci i dívky skončili na 1. místech a postupují tak do finále okresního kola. Ta proběhnou koncem měsíce v ZŠ Dvory.


VOLEJBAL

Smíšené trojice žáků 6. a 7. ročníků postupují z vyhraného okresního kolo do krajského finále. které proběhne 22.1. v Chebu. Za školu bojují tito žáci a žákyně: P. Csemer, Z. Dvořák, J. Horváth, M. Mikulášek a L. Pfreimer, T. Ztratilová, L. Chodakovská, D. Zemancová, B. Kubínová, H. Žigarová, .


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Desátá tříkrálová sbírka pod patronací Farní charity Karlovy Vary probíhala v našem městě za účasti žáků 4. a 5. tříd naší školy. Dobrovolníci tak pomáhají získat prostředky pro lidi v nouzi a ukazují tak cestu možné pomoci a podpory i svým spolužákům.


OKRESNÍ FINÁLE V ŠACHU

Děkujeme žákům 1. stupně, kteří se zúčastnili okresního finále v šachu za vzornou reprezentaci školy. Družstvo ve složení Řezáč Jakub, Řezáč Matěj, Stefanovič Vojtěch a Zvonař Aleš se umístilo na krásném 3. místě.


ŠKOLNÍ MLÉKO

Od dnešního dne (5.1.) rozdáváme žákům přihlášeným do programu Školní mléko v České republice vybrané dotované výrobky - výběr ze 4 druhů mléka (vanilkové, jahodové, kakaové a neochucené), 2 druhů jogurtů (jahodový a meruňkový) a lipánky. Dále si mohou zakoupit nedotované výrobky (müsli tyčinka a croissanty). Věříme, že tímto způsobem přispíváme k naplnění našich cílů daných ŠVP ZV.

 


 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster