Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce prosince 2009

 

PROJEKTOVÝ DEN 1.ST. Vánoční ozdoby, přáníčka, krabičky, řetězy, to vše a spoustu jiných nápadů žáci 1. stupně tvořili v rámci PROJEKTOVÉHO DNE 15. prosince. Děti si samy vybíraly činnosti, které je zaujaly a v jednotlivých tvořivých dílnách (viz foto v galerii), mnohdy za spolupráce rodičů, babiček a dědečků a při poslechu vánočních koled, činnostně prožívaly atmosféru adventního času.
 ŽÁCI 1.ROČNÍKŮ. Čtenářskou gramotnost si rozvíjí žáci prvních ročníků a děti ve školní družině pravidelnou četbou knih a dětských časopisů. Děkujeme p. Stanislavě Jansové, šéfredaktorce časopisu Pes přítel člověka, která věnovala naší škole několik desítek časopisů Méďa Pusík. Exkurze do Černošína
 

Dychtíme po vzdělání a informacích ve škole i mimo ni. Zajímáme se o životní prostředí na naší planetě a víme, že i jednotlivci mohou hodně udělat ve prospěch lepšího života na Zemi. Pro inspiraci jsme si zajeli v den ředitelského volna, 17.listopadu, do Černošína.

Firma EKODEPON Černošín se zabývá ekologickou likvidací odpadů na vlastní skládce,  likvidací nebezpečných odpadů, svozem komunálního odpadu, separací odpadů, tříděním a lisováním vytříděných složek, kompostováním bioodpadů, poradentskou činnosti v oblasti odpadového hospodárštví a osvětou široké veřejnosti prostřednictvím pořádání exkurzí.

Exkurze byla rozdělena na praktickou a teoretickou část.

Prošli  jsme naučnou stezkou odpadů, která je lemována informačními panely. Na těchto panelech jsou vyobrazeny „cesty“ odpadů. Stezka prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie.Viděli jsme, co se děje s odpady, které nejsou tříděny a jsou ukladány pouze do sběrných nádob a také co děje s odpady, která jsou tříděny.

V teoretické části exkurze jsme od školeného lektora získali informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. V interéru učebny jsou vystaveny vzorky surovin, které jsou  vyráběny z vytříděného odpadu a následně opět využity pro výrobu dalších výrobku.

Z exkurze jsme odjižděli přesvědčeni, že třídění odpadů má opravdu smysl a doufáme, že i vy, kteří dosud odpad netřídíte se k nám přidáte.

Žáci ZŠ Truhlářská

 MIKULÁŠSKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ.
Ve dnech od 23.11. do 2.12. prožila 4.A dny plné her a odpočinku v nádherné přírodě areálu Sklárna Žihle. Putováním po malebných turistických lesních stezkách se žáci mohli seznámit s téměř neporušenou přírodou, upevnit zdraví v čistém ovzduší a zpříjemnit si zdejší výukový pobyt zapojováním se do různých aktivit zdejšího připraveného programu. Jeho součástí byly diskotéky, soutěže, divadlo, laser game, bobřík odvahy, mikulášská nadílka, výlety, opékání vuřtů, oslava narozenin a společné závěrečné rozloučení. Byla to naše nejkrásnější škola v přírodě. Poděkování si proto zaslouží  všichni zaměstnanci školy v přírodě, naši kolegové z Ostrova, rodiče, děti a třídní paní učitelka, neboť jejich zásluhou se vytvořilo úžasné harmonické prostředí plné pohody, veselí a bohatého programu. Všem zúčastněním touto cestou velice děkujeme. /fotogalerie/
 


KONCERT. V předvánočním čase prožili žáci 1. stupně krásné chvíle v koslele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli při poslechu slavnostních skladeb, které pro naše malé posluchače nacvičili a předvedli žáci ZUŠ  A. Dvořáka.


 


MINIKONFERENCE RVP. Učitelé a vychovatelé z naší školy se sešli 1. prosince na pedagogické minikonferenci v aule školy, aby se seznámili s profesním portálem RVP o kterém informovala lektorka VÚP Praha.


 


ADVENT 2009. Období adventu zahájily děti přípravných tříd (foto ve fotogalerii) rozsvícením spirály,která znázorňuje cestu do nitra člověka, kde je světýlko síly, odvahy a naděje. Při cestě ke světýlku si děti zazpívaly adventní písně. Teď už je čekají jen "nekonečné" čtyři týdny na příchod Ježíška.
 


 

  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster