Návrat na úvodní stránku Napište nám

Základní škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19
příspěvková organizace

    


Základní Škola Karlovy Vary,
Truhlářská 19, přísp. org.

360 17 Karlovy Vary
tel: 353 562 283
ID datové schránky: 9sdmmjk
email sekretariát
email ředitel

.....................................

2011 - Sponzoři školy


Přehled zájmových kroužků

Akce školy 1.stupeň

OVOCE DO ŠKOL

Partner školy

Projekt SPŠ Ostrov
"Technika je zábava"

...............................................

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Tato škola je zapojena do projektu EU peníze školám

DUM
(digitální učební materiály)

Informace o projektu
Plakát projektu
 

 
 
 

mapa www

Nový jednodušší email pro Vaše dotazy -zstruhlarska@seznam.cz


Aktuality měsíce února  2009
 

PRVNÍ POMOC. Pro třídy 5.A a 5.B byla ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a třídou 3.A zdravotnický asistent připravena beseda s ukázkou z učiva První pomoci. Žáci si vyzkoušeli základy první pomoci včetně umělého dýchání, na závěr si studentky připravili vědomostní test z procvičených znalostí.26.2. reprezentovali úspěšně žáci naši školu na okresním kole v německém jazyce. Za kategorii starší žáci soutěžili Petra Otýsová a Štěpán Přibyl ze třídy 8. A. V kategorii mladší žáci Filipp Samarin ze 7.A, který obsadil 3. místo a Pavlína Vlasatá ze 7. B, které se podařilo získat 1. místo. Gratulujeme.


Aktuality měsíce ledna  2009

ŠKOLNÍ KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE. Školní kolo proběhlo 21.1. a zúčastnilo se ho 5 žáků 2. stupně. Nejlépe si vedli Neven Moskovič a Jakub Žitný (každý za svoji kategorii) a postupují do okresního kola, které se koná 27.2. Gratulujeme.
OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽÍ

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary L.P. 2008 uspořádalo za finanční podpory Karlovarského kraje klání ve znalostech historie našeho kraje a orientace v regionu. Ve zdech historické Královské mincovny v Jáchymově se konal již V. ročník soutěže:
O POHÁR KRÁLOVSKÉ MINCOVNY.
Každý ročník byl zaměřen na určité téma a letos padla volba na historii města Jáchymova. Soutěž probíhala ve dvou dnech a to 8. a 10. 12. 2008 od 9 hodin. Za každou školu se zúčastnili dva zástupci. V I. kategorii se utkali žáci základních škol 8. a 9. ročníků, ve II. kategorii studenti středních škol 1. a 2. ročníků.
Odborní pracovníci muzea, odění v dobových krojích, tázali se žáků na události dávno minulé, dávali jim rozpoznat obrázky krajin a měst z okolí Jáchymova a žáci měli hádat, k čemu byly používány roztodivné nástroje.
Po důkladném zvážení výsledků komise rozhodla o umístění těchto základních škol a víceletých gymnázií takto:

8. 12. 2008
1. místo Gymnázium Ostrov
2. místo První české gymnázium Karlovy Vary
3. místo ZŠ Truhlářská

10. 12. 2008
1. místo První české gymnázium Karlovy Vary
2. místo Gymnázium Ostrov
3. místo SŠ Zdravotnická

Sláva vítězům a čest poraženým !
 


  Návrat o jednu stránku zpět O jednu stránku vpřed Návrat na začátek tohoto dokumentu  
sekretariát © 2006 Copyright, ZŠ Truhlářská 19 webmaster