Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Informace k zájmovým kroužkům pořádaných na naší ZŠ ve školním roce 2021/2022:

– organizátorem kroužků je DDM Karlovy Vary
– nabídka je shodná s loňskou a rozšířená o angličtinu, přírodovědný a taneční kroužek (viz. příloha)
– přihlašování probíhá na stránkách DDM Karlovy Vary https://www.ddmkv.cz/krouzky od 1.9.2021

Veškeré dotazy k platbám a organizaci směřujte, prosím, na DDM Karlovy Vary.

Přejeme všem úspěšné zahájení školního roku!

vedení školy

skolni klub 2021 nabidka

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění upozorňujeme, že škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“ Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu do školy, žák není vpuštěn do budovy školy, v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud přítomen není, škola tuto skutečnost oznámí neprodleně a informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka. Stejný postup škola volí v případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu výuky.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví,

Mgr. Jana Krausová

Ve dnech 6.a 7. září navštívili žáci 6. a 7. tříd Botanickou zahradu v Bečově. Od zkušených lektorů jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, co a proč se děje v české přírodě na podzim. Strávili jsme dopoledne v krásném prostředí botanické zahrady. Získané znalosti uplatníme v hodinách přírodopisu.

IMG-20210916-WA0015 IMG-20210916-WA0014 IMG-20210916-WA0013 IMG-20210916-WA0012 IMG-20210916-WA0011 IMG-20210916-WA0010

Žáci 6. A v pondělí téměř v plném počtu vyrazili na dlouhou cestu do Prachatic na adaptační kurz v doprovodu třídní učitelky Ing. Marcely Kafkové a Mgr. Jarmily Šantorové. Vše zatím zvládli bez problémů a posílají spokojené pozdravy. Důležité je, že všem chutná a všichni se aktivně zapojují do všech činností.

foto kohezak

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o konání 8.ročníku výstavy středních škol Karlovarského kraje „Kam po základní škole“. Bližší informace o termínech a přehled středních škol, které se výstavy zúčastní, najdete v přiloženém letáku

 letak

V pátek 3.9. se všichni naši třeťáci pobavili na akci „Kraj dokořán“, kde pro ně i ostatní návštěvníky byly připraveny sektory s různým programem a zaměřením, vztahující se k životu v našem kraji. Děti si například mohly projít stezku „Žijeme regionem“, vyzkoušet si „Hru o velký kulový“, plnit úkoly v sektoru EKO a také navštívit sektor Policie ČR, hasičů a záchranářů. V neposlední řadě shlédly vystoupení folklórního souboru z Bosny a Hercegoviny v sektoru „Svět tančí“. Za svou snahu dostaly i drobné odměny a některým dětem se akce tak líbila, že se vrátily se svými rodiči i odpoledne.

 IMG20210903114543 IMG20210903103340 (1)

V pátek se odpoledne ve školní družině soutěžilo! V letošním školním roce si školní družina připravila pro všechny přihlášené děti celoroční projekt plný nejrůznějších aktivit s názvem „O čtyřech královstvích“, který je zaměřený na seznámení dětí s neživou přírodou, kdy formou her s prvky dramatické výchovy, výtvarné výchovy nebo sportovní apod., získají poznatky o přírodních jevech a dějích. Prostřednictvím projektu budou vedeny k ochraně životního prostředí, k citlivému přístupu k přírodě, k pochopení významu třídění odpadu, získají poznatky např. o koloběhu vody nebo střídání denních a ročních období, naučí se pečovat o rostliny i zvířata a mnoho dalších dovedností. A protože do školy chodíme už týden, připravili jsme pro naše nejmladší spolužáky z prvních, nultých a druhých ročníků zábavné soutěže na multifunkčním hřišti, kterými jsme odstartovali náš projekt a stali se tak“rytíři Čtyř království“.

147455BB-6A12-480B-B908-C5417735E440_1_201_a4A361EE0-B655-4A6D-8EF3-8CF5D1C3067F_1_201_a  6C43630F-8777-44A7-B147-D0755D4E22A6_1_201_a

Dne 7.9.2021 žáci 4. A, B navštívili firmu Ekodepon v Černošíně, která se zabývá ekologickou likvidací odpadů. Naši žáci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že třídění odpadu má smysl.

Školní družina zahajuje v letošním školním roce 2021-2022 provoz od středy 1.9. od 6:00 h do 16:30 h.

První školní den tedy bude otevřena ranní školní družina od 6:00 h do 8:00 h v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení.

Přihlášky k docházce do školní družiny jsou volně ke stažení na těchto webových stránkách školy (dokumenty ke stažení) nebo u jednotlivých vychovatelek a v sekretariátu ZŠ Školní. První školní den 1.9. budou k dispozici také u třídních učitelů. Vyplněné přihlášky můžete již od 26.8. do 31.8. předávat vychovatelům v čase od 8:00 do 12:00 h.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.